BURN-OUT (deel 1)

1 op de 6 actieve werknemers heeft burn-out gerelateerde klachten

Gepubliceerd in El Pais, 15 Februari 2020.

Heeft u goed gewerkt vandaag? Werkt u structureel meer uren dan contractueel verplicht en heeft u het gevoel toch steeds achter de feiten aan te lopen? Heeft u onvoldoende controle over uw werk?  Vindt u dit normaal en meent u dat werken en grenzen verleggen topsport is?

Er zijn ook mensen voor wie alle taken en verantwoordelijkheden te veel worden. Door te lang over grenzen heen te gaan, raakt hun energiereserve op. Men raakt overspannen. Nemen we dan niet voldoende rust om onze reserve weer op peil te brengen, dan raken we uiteindelijk burn-out. We zijn uitgeput, emotioneel, vergeten belangrijke afspraken, reageren boos zonder directe aanleiding, kunnen ons niet meer concentreren en krijgen lichamelijke klachten. Er komt niets meer uit onze handen en we slapen veel, of we zijn juist onrustig en liggen ‘s nachts wakker.

De Duitse journaliste Susanne Kailitz schreef in 2013 een artikel in het tijdschrift Focus Magazine over burn-out. In haar artikel worden hiervoor veel werk gerelateerde oorzaken benoemd: – controllers en teamleiders willen dat er steeds efficiënter en productiever wordt gewerkt; – alle werkzaamheden zijn in processen beschreven en er is precies voorgeschreven hoe je taken moet verrichten en hoeveel tijd je daaraan mag besteden; – digitalisering brengt veel bureaucratie met zich mee, je moet constant rapporteren in complexe systemen wat je hebt gedaan; – er is onvoldoende waardering voor de inzet en prestaties van werknemers; – veel mensen hebben tijdelijke arbeidscontracten en moeten zich continue bewijzen voor contractverlenging; – in onze vrije tijd zijn we teveel bezig met multimedia en e-mails van het werk; – het werktempo neemt almaar toe; – werknemers hebben steeds meer verantwoordelijkheden zonder benodigde bevoegdheden; – werknemers lijden onder tijdsdruk en werkdruk, werkonderbrekingen en het gevoel constant meerdere dingen tegelijk te moeten doen (multitasking).

De Nederlandse gedragswetenschapper Ben Tiggelaar schreef in 2016 in zijn boek ‘Mooi Werk’, dat er 4 grote redenen zijn, grotendeels overeenkomend met de conclusies van Kailitz, waardoor we steeds meer werkdruk en onrust ervaren: – onze baanzekerheid loopt steeds verder terug; – de prestatiedruk is toegenomen; -technologie maakt het mogelijk om altijd en overal te werken en tenslotte ontlenen veel mensen hun identiteit aan hun baan en prestaties. Recent onderzoek in Nederland toont aan dat 1 op de 6 actieve werknemers burn-out gerelateerde klachten heeft. Daarin is het aantal mensen die al daadwerkelijk burn-out thuiszitten niet meegenomen. Een groot individueel, maatschappelijk en economisch probleem! 

Over Martijn Borst 18 Artikelen
BSc. in Bedrijfseconomie van de Hogeschool van Arnhem Nederland. Martijn Borst is Nederlander en werkte hij als een bedrijfsaccountant. Nu werkt hij als vrijwilliger voor stichtingen op het gebied van welzijns- en ontwikkelingswerk.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*